Projekt „Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy“

reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004962

 

2. Mateřská škola Karlovy Vary , Krušnohorská 16 příspěvková organizace je sloučeným pracovištěm 9 mateřských škol za řekou Ohře.

Při vyhlášení  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na období 2014-2020- Šablony pro MŠ a ZŠ zasedl tým pedagogů a s výzvou se seznámil  a následně rozhodl, že se do projektu zapojí v oblasti vzdělávání pedagogů.

Následně byla provedena administrativní činnost pro získání právního aktu.

2. Mateřská škola Karlovy Vary , Krušnohorská 16 příspěvková organizace dostala souhlas z MŠMT o zahájení projektu a následně finanční dotace.

Pedagogové 2. Mateřské školy Karlovy Vary se tedy budou od roku 2017 – 2020 vzdělávat v těchto oblastech:

  • Individualizace vzdělávání v mateřských školách
  • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol
    • Čtenářská gramotnost
    • Matematická gramotnost
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Jak je v úvodu uvedeno , náš projekt má název:

MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELEK NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Projekt Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy