Akce pro děti na školní rok 2015/2016

Duben

 • Divadla – Městské divadlo, návštěvy divadel v MŠ
 • Tematické vycházky – hasiči, MINI ZOO, návštěva města Karlovy Vary- lázeňská část
 • Akce Vítání Sv. Martina ve spolupráci se ZŠ Truhlářská

Květen

 • Exkurze do hasičárny v Rybářích
 • Exkurze – porcelánka, Moser
 • Botanická zahrada Bečov
 • Účast na soutěžích – sportovní dopoledne se ZŠ Truhlářská, výtvarné soutěže

Červen

 • Jahodový jarmark ZŠ Truhlářská
 • Beseda Městské policie
 • Plavání – KV Aréna
 • Školní výlet
 • Celoroční výuka angličtiny pod vedením odborné lektorky
 • Pasování na školáky