MŠ Vilová

 • Naše mateřská škola sídlí v Karlových Varech, v klidné vilové čtvrti Bohatice.
 • Budovu tvoří 2 pavilony, v nichž jsou provozní prostory a 3 třídy rozdělené dle věku dětí.
 • Z centra Karlových Varů z autobusového terminálu Tržnice pojedete autobusem č.5 směr Bohatice až na konečnou. MŠ je umístěna mezi vilkami, z konečné stanice je již vidět.
 • Pokud pojedete autem, je přímo u MŠ dostatek místa k parkování.

Kontakty

Zástupkyně ředitelky:

Lenka Levinská
720 989 052
[email protected]

Učitelky:

Šest kvalifikovaných pedagogů

Vedoucí školní jídelny:

Oldřiška Klapuchová
Telefon: 607 031 391
Email: [email protected]

Provozní doba

Celodenní
Pondělí - Pátek
Od 6.00 do 16.30 hodin.

Všechny třídy se od 6:00 do 6:45 schází v 1. třídě, poté odchází do svých tříd.

Mateřská škola se v 8:00 uzavírá.

Omlouvání a pozdní příchody dětí se hlásí  do 8:00 telefonicky nebo formou sms na tel.607 031 392 .

Vyzvedávání dětí je možné po obědě od 12:00 do 12:15, později od 14:30.

Aktuální jídelníček

Kde najdete naší MŠ

Vilová 346/1
360 04
Karlovy Vary

Rozdělení dětí do tříd

1. Třída

 • děti nejmladší
 • dva kvalifikovaní pedagogové

2. Třída

 • Děti ve věku od 4 – 5 let
 • dva kvalifikovaní pedagogové

3. Třída

 • Děti ve věku od 5 – 6 let
 • dva kvalifikovaní pedagogové

Akce během školního roku

 • pořádáme pro starší děti kurzy pod vedením lektorů

 • výuka anglického jazyka přímo v MŠ

 • plavecký výcvik v ZŠ Krušnohorská

 • bruslení v KV Aréně.

 • Zajišťujeme pro děti divadelní představení v MŠ

 • návštěvu divadel

 • pořádáme výlety

 • den s hasiči v MŠ

 • akce s rodiči- zahradní slavnost

 • besídky pro rodiče

Pro rodiče

Omlouvání dětí

Omlouvání a pozdní příchody dětí se hlásí  do 8:00 telefonicky nebo formou sms na tel.607 031 392

Bezpečnost dětí

Pokud má dítě úraz z domova, je nutné, aby jej zákonný zástupce učitelce nahlásil při předání dítěte.
Pokud si dítě způsobí úraz v MŠ, učitelka ihned informuje zákonné zástupce a zajistí dítěti potřebné ošetření. Úraz zapíše do „Knihy úrazů“ a zákonný zástupce je s tímto zápisem při vyzvednutí dítěte seznámen a stvrdí jej svým podpisem.

Stravné a výše úplaty

Stravné:

 1. Děti ve věku 3-6 let 41,- Kč denně
  přesnídávka 9,- Kč
  oběd 24,- Kč
  odpolední svačina 8,- Kč
 2. Děti nad 6 let – 46,- Kč denně
  přesnídávka 10,- Kč
  oběd 27,- Kč
  odpolední svačina 9,- Kč

Školné:

 1. dítě s celodenní docházkou – 510 Kč/měsíc (255,- pokud dítě není v MŠ ani jeden den v měsíci).
 2. dítě, které navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením  školní docházky - je zproštěno úplaty dle §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
 3. Před nástupem do mateřské školy se hradí záloha na školné a stravné ve výši 1800,- Kč.

Placení: inkasem na číslo účtu : 278037238/0300

Převodem z účtu nebo složenkou.

                                    

Co potřebuje dítě v MŠ

Návyky při vstupu

 • základní návyky v sebeobsluze – pití z hrnečku, umět kousat pečivo, zeleninu, ovoce, maso..., jíst samo lžící, oblékání a svlékání s menší pomocí učitelky
 • základní hygienické návyky – nepoužívat pleny ani při spaní, umět jít samo na WC, umýt si ruce

Oblečení

 • náhradní oblečení
 • oblečení na pobyt venku
 • pyžamo a bačkory ( ne pantofle).

Ukončení docházky do MŠ

Ředitelka mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte z důvodů:

 1. dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání, po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady.
 5. na vlastní žádost zákonných zástupců

Přijímání darů

Mateřská škola nepřijímá od rodičů věcné dary.

Fotogalerie

Fotogalerie ZDE