MŠ Vilová

Nahlédnutí do prostředí naší mateřské školy

 • Naše mateřská škola sídlí v Karlových Varech, v klidné vilové čtvrti Bohatice.
 • Budovu tvoří 2 pavilony, v nichž jsou provozní prostory a 3 třídy rozdělené dle věku dětí.
 • Z centra Karlových Varů z autobusového terminálu Tržnice pojedete autobusem č.5 směr Bohatice až na konečnou. MŠ je umístěna mezi vilkami, z konečné stanice je již vidět.
 • Pokud pojedete autem, je přímo u MŠ dostatek místa k parkování.

Kontakty

Zástupkyně ředitelky:

Lenka Levinská
720 989 052
[email protected]

Učitelky:

Šest kvalifikovaných pedagogů

Vedoucí školní jídelny:

Oldřiška Klapuchová
Telefon: 607 031 391
Email: [email protected]

Provozní doba

Celodenní
Pondělí - Pátek
Od 6.00 do 16.30 hodin.

Všechny třídy se od 6:00 do 6:45 schází v 1. třídě, poté odchází do svých tříd.

Mateřská škola se v 8:00 uzavírá.

Omlouvání a pozdní příchody dětí se hlásí  do 8:00 telefonicky nebo formou sms na tel.607 031 392 .

Vyzvedávání dětí je možné po obědě od 12:00 do 12:15, později od 14:30.

Aktuální jídelníček

Kde najdete naší MŠ

Vilová 346/1
360 04
Karlovy Vary

Rozdělení dětí do tříd

1. Třída

 • děti nejmladší
 • dva kvalifikovaní pedagogové

2. Třída

 • Děti ve věku od 4 – 5 let
 • dva kvalifikovaní pedagogové

3. Třída

 • Děti ve věku od 5 – 6 let
 • dva kvalifikovaní pedagogové

Akce během školního roku

Akce pro děti  

Tento školní rok nelze zrealizovat některé tradiční akce. Přesto se budeme snažit zpestřit naše vzdělávací programy pro děti tak, aby naše škola byla i nadále plná dětských úsměvů, spokojenosti a radosti. Zaměříme se převážně na projekty a akce v jednotlivých třídách, letos bez přítomnosti zákonných zástupců.

Radost, úsměv a smích do mateřské školy prostě patří!

 

Na co se tedy mohou děti letos těšit?

Každodenní pohybové aktivity:

 • Vycházky zaměřené na zvyšování fyzické kondice dětí - do lesa, na louku, na hřiště, do okolí mateřské školy
 • Sportování na školní zahradě, v přírodě i ve třídách, třídní závody a soutěže
 • Pohybové činnosti zaměřené na orientaci v prostoru a na rozvíjení základních lokomočních dovedností
 • Rozmanité pohybové hry, překážkové dráhy, cvičení s náčiním, zdravotně preventivní cviky
 • Pokud aktuální podmínky dovolí – bruslení, plavání, tenis pro přihlášené děti

Třídní slavnosti a oslavy

 • Narozeninové dny mezi kamarády ve třídě. Oslavenec obdrží drobný dárek, užije si „hoblíka“, všichni mu popřejeme a zazpíváme
 • Spravedlivý Mikuláš, neposedný čertík… Naše děti dobře znají (a děti znají i je .-). Do třídiček zavítají
 • Vánoční dopoledne. S dětmi třídy vyzdobíme, pro Ježíška připravíme!
 • Masopustní karneval, aneb bujaré třídní veselí v kostýmech a maskách
 • Velikonoční dopoledne se zajíčkovo nadílkou

Před odchodem do školy

 • Rozloučení s předškoláky. Slavnostní třídní program, v němž se děti rozloučí s mateřskou školou a obdrží tradiční knihu s věnováním

Ještě mnohé drobné třídní akce…

 

Věříme, že se co nejdříve budeme moci vrátit k běžným akcím s účastí „našich“ rodičů. 

Pro rodiče

Bezpečnost dětí

Pokud má dítě úraz z domova, je nutné, aby jej zákonný zástupce učitelce nahlásil při předání dítěte.
Pokud si dítě způsobí úraz v MŠ, učitelka ihned informuje zákonné zástupce a zajistí dítěti potřebné ošetření. Úraz zapíše do „Knihy úrazů“ a zákonný zástupce je s tímto zápisem při vyzvednutí dítěte seznámen a stvrdí jej svým podpisem.

Stravné a výše úplaty

Stravné:

 1. Děti ve věku 3-6 let 41,- Kč denně
  přesnídávka 9,- Kč
  oběd 24,- Kč
  odpolední svačina 8,- Kč
 2. Děti nad 6 let – 46,- Kč denně
  přesnídávka 10,- Kč
  oběd 27,- Kč
  odpolední svačina 9,- Kč

Školné:

 1. dítě s celodenní docházkou – 510 Kč/měsíc (255,- pokud dítě není v MŠ ani jeden den v měsíci).
 2. dítě, které navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením  školní docházky - je zproštěno úplaty dle §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
 3. Před nástupem do mateřské školy se hradí záloha na školné a stravné ve výši 1800,- Kč.

Placení: inkasem na číslo účtu : 278037238/0300

Převodem z účtu nebo složenkou.

                                    

Co potřebuje dítě v MŠ

Návyky při vstupu

 • základní návyky v sebeobsluze – pití z hrnečku, umět kousat pečivo, zeleninu, ovoce, maso..., jíst samo lžící, oblékání a svlékání s menší pomocí učitelky
 • základní hygienické návyky – nepoužívat pleny ani při spaní, umět jít samo na WC, umýt si ruce

Oblečení

 • náhradní oblečení
 • oblečení na pobyt venku
 • pyžamo a bačkory ( ne pantofle).

Ukončení docházky do MŠ

Ředitelka mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte z důvodů:

 1. dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání, po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady.
 5. na vlastní žádost zákonných zástupců

Přijímání darů

Mateřská škola nepřijímá od rodičů věcné dary.

Omlouvání dětí

Omlouvání a pozdní příchody dětí se hlásí  do 8:00 telefonicky nebo formou sms na tel.607 031 392

Fotogalerie

Fotogalerie ZDE