Nadstandardní aktivity

Školky se snaží pro děti připravovat plno zajímavých nadstandardních aktivit. Díky tomu se pobyt ve školce stane zábavnou a naučnou chvílí pro vaše dítě.

Mezi aktivity patří

  • Plavání
  • Bruslení
  • Školy v přírodě
  • Soutěže
  • Tělocvičny
  • Sauna

Předplavecká průprava

Další atraktivní pohybová aktivita pro přihlášené předškolní děti. Předplavecká průprava se zaměřuje na seznámení dětí s vodním prostředím a se základy plaveckých dovedností. Přirozenost, radost z pobytu ve vodě a dětské vodní hrátky jsou tou nejefektivnější motivací k plavecké průpravě.

Tato aktivita pro přihlášené dětí probíhá v odpoledních hodinách napříč všemi pracovišti 2.Mateřské školy Karlovy Vary, za metodické podpory trenéra, v hodinových lekcích.  Pro jednu skupinu dětí je vymezeno zpravidla 6-7 lekcí.  Zázemí nově rekonstruovaného bazénu poskytuje Základní škola Krušnohorská 11, Karlovy Vary.

Bruslení

Nadstandardní aktivita pro přihlášené děti zaměřená na rozvoj pohybových dovedností a volních vlastností dětí. Cílem pohybových činností dětí na ledě je zvyšování fyzické kondice a získávání povědomí dětí o zdravém životním stylu.

Bruslení probíhá v hodinových lekcích, v průběhu čtyř měsíců, cca 1x týdně.Výcvik základů bruslení dětí zajišťují aktivně bruslící učitelky MŠ s výpomocí mladých členů HC Energie Karlovy Vary, ve spolupráci s Mgr. Blankou Jiskrovou, hlavní trenérkou hokejové přípravky.