Novinky

­

Novinky,akce, události

Duben 2016

Seznam alergenů

Seznam alergenů

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2016/2017

Zápis dětí se uskuteční ve dnech St 16. - Čt 17. 3. 2016 od 14.00–16.30 na všech odloučených pracovištích 2. Mateřské školy Karlovy Vary. Před zápisem budou pro všechny zájemce „Dny otevřených dveří“ na jednotlivých [...]

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2016/2017

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace / dále jen mateřská škola / na základě § 34 č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a [...]