OZNÁMENÍ - ŠKOLNÉ ZA DUBEN 2020

Úplata za vzdělávání (školné) za měsíc duben 2020 nebude z důvodu uzavření všech pracovišť 2. Mateřské školy Karlovy Vary účtována. Již zaplacené školné bude (po započtení případných nedoplatků) převedeno do následujících měsíců.

Upozorňuji, že děti s povinnou předškolní docházkou (v září 2020 nastupují do ZŠ) v letošním školním roce úplatu za vzdělávání nehradily, školné za duben 2020 jim tedy vůbec nebylo účtováno.

V Karlových Varech 28.4.2020
Bc. Zdeňka Bečvářová,
ředitelka 2. MŠ K. Vary, Krušnohorská 16, přísp. organizace