2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16 PO se přihlásila do soutěže CHCEME ČISTÉ MĚSTO, kterou vyhlásilo Statutární město Karlovy Vary. Soutěže se zúčastnily 4 naše mateřské školy. Úkolem byl úklid prostranství v blízkosti mateřské školy a následně prezentace této akce. Z naší 2. Mateřské školy Krušnohorská 16, Karlovy Vary se ve své kategorii umístily:

Na 2. místě – mateřská škola Javorová

Na 3. Místě – mateřská škola Vilová

Gratulujeme a děkujeme všem ostatním za prezentaci 2. MŠ K. Vary

Celá 2. MŠ Karlovy Vary se zúčastnila projektu TABLET PRO SLUNÍČKO jehož záměrem byl sběr vysloužilých mobilních telefonů a tabletů. Záštitu nad projektem převzal 1. náměstek primátora Čestmír Bruštík. Cílem bylo pomoci dětem, které se ocitly v nelehké životní situaci.

Zde jsme se umístily na 2. místě

Děkujeme všem, kteří pomohli.