Zapojení do projektů

PŘEDPLAVECKÁ PRŮPRAVA

Děti v pohybu, pohyb - základ moderního zdravotního stylu, zdravá výživa. Pojmy, které 2. Mateřská škola vnímá jako nedílnou součást moderního vzdělávání.
A proto nabízíme i v letošním školním roce, nad rámec závazných školních vzdělávacích programů, další atraktivní projekt pro přihlášené děti - předplaveckou průpravu.
Tato aktivita probíhá v odpoledních hodinách a je určena nejstarším předškolním dětem, jejichž zákonní zástupci projeví zájem.

BRUSLÍNKOVA OLYMPIÁDA

I ve 2. MŠ KV byla Olympiáda! Jaká? "Bruslínkova Olympiáda".
Děti z mateřských škol se učily od listopadu do února prvním krůčkům na bruslích, některé své umění zdokonalovaly. Každou středu a pátek odjížděly do KV arény a zde pod vedením trenérů poznávaly i úskalí ledu. Někdy se objevila i slzička, ale vše se překonalo a závěr byl úžasný! Děti měly závěrečné bruslení ve velké hale! Viděly se na velké televizní kostce, soutěžily, prostě si to užily.
A závěr? I zde byly medaile a diplomy. A jaké medaile? Všechny zlaté!!! Tak zase za rok!

KARLOVARSKÉ PRAMÍNKY

Karlovy Vary jsou světoznámé lázně s 12 léčivými prameny a ten 13 Becherovka, snad také léčí. Děti každý rok v době zahájení lázeňské sezóny navštěvují své město a poznávají jeho historii. A tak jsme se rozhodli pořádat každé dva roky přehlídku pódiových vystoupení dětí karlovarských mateřských škol pod názvem „KARLOVARSKÉ PRAMÍNKY“ v hotelu Thermal. Ano v tom hotelu, ve kterém pobíhá mezinárodní filmový festival. Zájem veřejnosti je obrovský. A děti? Ty jsou vždy úžasné, roztomilé. V těchto chvílích nezůstane ani jedno oko suché u rodičů a prarodičů, když vystupuje ten jejich kluk nebo holčička. A naše děti mají své kamarády i v mateřských školách z blízkého okolí a ty zveme s jejich vystoupením také na naši přehlídku. A pak ty naše malé pramínky, které se tak snaží, odměníme na závěr, čím jiným než karlovarskými oplatkami! Na závěr si všichni zazpíváme písničku Karlovarský pramínek a těšíme se za dva roky. Na viděnou za 2 roky!

MALUJ, MALUJ MALÍŘI

Každé dítě kreslí, maluje, modeluje nebo jen tak čmárá. Z našich dětí se v tu chvíli stávají malíři a vznikají překrásné kresby či malby. Ze všech mateřských škol proběhla výstava dětských prací a výrobků v galerii Duhová paleta v Karlových Varech, kterou navštívilo mnoho návštěvníků a dětí z mateřských škol. A tak měli všichni možnost vidět, jak nám vyrůstá možná noví Lada, Zmatlíková, Müller, Pilař...

MATEŘINKA

Tak to je název celostátní přehlídky mateřských škol, kterému předchází oblastní kola. V našem kraji se v pořádání střídají města Sokolov a Toužim. Z našich mateřských škol se pravidelně zúčastňuje MŠ Mládežnická, která vždy postoupila do celostátního kola v Nymburce. I takto je prezentována 2. Mateřská škola Karlovy Vary.

SPORTUJEME KAŽDÝ DEN, UTÍKÁME RYCHLE VEN

V celé 2. MŠ věnujeme hodně času aktivnímu pohybu dětí, ať už je to bruslení, plavání či návštěvy tělocvičen v základních školách. Každý rok pořádáme SPORTOVNÍ OLYMPIÁDU, kde se zúčastní všechny děti, které mají rády pohyb a rády závodí, ať už je to v běhu, skoku do dálky či do výšky nebo hodem míčkem. Vše probíhá v areálu ZŠ Krušnohorská na známém sportovišti. A kdo je vítěz? Všichni! Každý dostane medaili a celá školka sportovní odměnu.
A nejdůležitější je: RÁDI SPORTUJEME

JAK BRUSLÍNEK ZAČÍNÁ

Stalo se již dobrou tradicí, že děti 2. MŠ jezdí v měsících listopad až únor bruslit do KV ARÉNY, kde začínají jejich první krůčky na bruslích pod vedením zkušených trenérů. Začátky nejsou lehké a někdy ukápne i slzička při neustálém padání na led. Ale brzo je vše jinak. A už to jde krásně a začínáme plnit hravou formou všechny úkoly zadané trenéry. A závěr? Všechny děti umí bruslit a závěrečné bruslení se jmenuje, jak jinak než BRUSLÍNKOVA OLYMPIÁDA, kde děti vždy čekají zajímavé úkoly . A také odměna v podobě medaile a diplomu. Bruslínkova olympiáda je ve velké sportovní hale a tam se dětem opravdu líbí!

OBRAZY ZE ŽIVOTA KARLA IV.

V roce 2016 celá naše země oslavila 700 let od narození Karla IV. Ani naše děti nezůstaly stranou. Celý rok jsme intenzivně děti seznamovaly s osobností Karla IV. a naším krásným městem Karlovými Vary. Vrcholem bylo vystoupení dětí ze všech mateřských škol v jednotlivých etapách života Karla IV. od narození až po jeho korunovaci. Děti měly dobové kostýmy, vše doprovázela dobová hudba. Celá akce začala opravdu příjezdem Karla IV. na koni krásným parkem před Alžbětinými lázněmi za písně „Jede král“ z muzikálu „Noc na Karlštejně“. V prostorách krásného parku a stříkající fontány proběhl i staročeský jarmark s dárky, sladkostmi, které vyrobily paní učitelky s dětmi. Na závěr bylo vystoupení šermířů v krásné pohádce. A to ještě není vše. Děti 2. MŠ Karlovy Vary zasadily strom Karla IV. dub, o který se starají.

Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy

A to v těchto oblastech:
- Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
- Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
- Matematická gramotnost
- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv MŠ
- Individualizace vzdělávání v MŠ
- Čtenářská gramotnost