Domovská stránka

­

ZÁPISY DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

(aktualizováno 15.6.2021)

Výsledky zápisů dětí na všechna pracoviště 2. Mateřské školy Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace jsou zveřejněny

  • v listinné podobě v jednotlivých budovách příslušných škol
  • v pdf na tomto webu níže - podle jednotlivých pracovišť

TERMÍNY INFORMAČNÍCH SCHŮZEK

Pro rodiče přijatých dětí proběhnou v jednotlivých mateřských školách DŮLEŽITÉ INFORMAČNÍ SCHŮZKY za účasti ředitelky školy, Bc. Zdeňky Bečvářové a zástupkyň ředitelky příslušných pracovišť.
Na schůzkách budou podány podstatné informace týkající se nástupu dětí do MŠ, také zde obdržíte platební údaje k uhrazení finanční zálohy na školné a stravné – splatné před nástupem dětí do MŠ.

Informační schůzky proběhnou BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ v těchto termínech

MŠ KRUŠNOHORSKÁ22.6.2021od 16.00hodin
MŠ SEDLEC17.6.2021od 15.00 hodin
MŠ VILOVÁ22.6.2021od 15.00 hodin
MŠ KPT. JAROŠE21.6.2021od 15.00 hodin
MŠ TRUHLÁŘSKÁ23.6.2021od 15.00 hodin
MŠ JAVOROVÁ17.6.2021od 16.00 hodin
MŠ MLÁDEŽNICKÁ23.6.2021od 16.00 hodin
MŠ FIBICHOVA21.6.2021od 16.00 hodin
MŠ DVOŘÁKOVA28.6.2021od 15.00 hodin

VÝSLEDKY ZÁPISŮ DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

MŠ Krušnohorská

MŠ Sedlec

MŠ Vilová

MŠ Kpt.Jaroše

MŠ Truhlářská

MŠ Javorová

MŠ Mládežnická

MŠ Fibichova

MŠ Dvořákova

2.MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, MODERNÍ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ, ZKUŠENÍ A KVALIFIKOVANÍ UČITELÉ

KDE NÁS NAJDETE

O ŠKOLE

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace vznikla v roce 2005 a jejím zřizovatelem je Statutární město Karlovy Vary. Školu tvoří devět pracovišť – míst poskytovaného vzdělávání.

Organizaci řídí ředitelka školy, ředitelství najdete na adrese Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary. Vedením pracovišť – Krušnohorská, Sedlec, Vilová, Kpt. Jaroše, Truhlářská, Javorová, Mládežnická, Fibichova a Dvořákova, jsou pověřeny zástupkyně ředitelky pro jednotlivé školky.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Všechna pracoviště 2. Mateřské školy mají svoji kuchyň, pouze mateřská škola Dvořákova má pouze výdejnu a jídlo se dováží z naší mateřské školy Kpt. Jaroše.

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Je potřeba se o něj podle toho starat a hýčkat si ho.

Projekt Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla ve školní jídelně podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze SZÚ ve spolupráci s týmem hygieniků.

Projekt se netýká jen jídelny a jejich kuchařů, ale také dětí a pedagogů, kteří se na ozdravění školního stravování podílejí.

Získat certifikát není vůbec jednoduché a ve 2. Mateřské škole Karlovy Vary ho získala jako první mateřská škola Fibichova, která splnila všech 10 požadovaných kritérií, které kontrolovala a hodnotila KHS Karlovy Vary téměř rok a následně SZÚ Praha.

Je to velká motivace pro naše další mateřské školy, které již mají také nakročeno. Na zdraví dětí nám opravdu záleží !
Podívejte se , jak se u nás vaří!

Novinky, akce, události

Informace k projektu OPVVV - Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy

Projekt „Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004962   2. Mateřská škola Karlovy Vary , Krušnohorská 16 příspěvková organizace je sloučeným pracovištěm 9 mateřských škol za řekou Ohře. Při vyhlášení  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na období 2014-2020- Šablony pro MŠ a ZŠ zasedl tým pedagogů a s výzvou se seznámil  a následně [...]