WORKSHOP UČEBNÍCH POMŮCEK V MŠ MLÁDEŽNICKÁ

Na pracovišti MŠ Mládežnická proběhl ve dnech 18-19.10.2021 workshop učebních pomůcek vyrobených pedagogickými pracovnicemi (učitelkami a asistentkami pedagoga) 2. Mateřské školy Karlovy Vary.

Zajímá Vás, kdy byly tato pomůcky vytvářeny? V období od 1.3. do 9.4.2021 byl na základě Usnesení vlády České republiky č.200 ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření vládou ČR omezen provoz mateřských škol a to tak, že byla zakázána osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání = mateřské školy byly uzavřeny.

Po dobu celostátního uzavření MŠ se u nás nejen uklízelo, dezinfikovalo a vytvářely vzdělávací plány do dalšího období, ale naše nápadité učitelky i asistentky pedagoga se také věnovaly vlastnoruční výrobě učebních a didaktických pomůcek.

Vyrobených pomůcek bylo mnoho, a proto se ředitelka 2. MŠ K. Vary, Bc. Zdeňka Bečvářová, rozhodla uspořádat jejich výstavu – workshop. Výstava byla určena všem pedagogickým pracovnicím 2.MŠ K. Vary a byla nainstalována v kanceláři zástupkyně ředitelky na pracovišti MŠ Mládežnická. Zhotovené pomůcky byly návštěvnicím zcela k dis