Domovská stránka

­

MODERNÍ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ, ZKUŠENÍ A KVALIFIKOVANÍ UČITELÉ

Vážení rodiče, milé děti,

v úterý 1. září 2020 jsme společně zahájili nový školní rok na všech pracovištích 2. Mateřské školy Karlovy Vary.

Jistě jste jsi všimli, že se u nás během léta nezahálelo. V průběhu července a srpna zajišťovala téměř všechna naše pracoviště péči o děti, jejichž zákonní zástupci s nimi neměli možnost strávit letní dny. A tak se letos na našich školičkách v omezených provozech vařilo, uklízelo, naše kvalifikované učitelky střídaly dny dovolených se dny, kdy pečovaly o „naše“ děti. Zároveň probíhala řada stavebních prací v budovách školy, např. celková rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Vilová, malování v MŠ Dvořákova i drobnější opravy na ostatních školičkách. Za investice do našich budov patří samozřejmě poděkování našemu zřizovateli, Statutárnímu městu Karlovy Vary, který náročné projekty finančně zajišťuje.

A už je tu nový školní rok! Tak jako v uplynulých, i v tomto školním roce, budeme děti vzdělávat dle našich školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání. Tyto vzdělávací programy jsou spolu se školním řádem zveřejněny v našich jednotlivých školách.

A co vlastně chystáme?

I letos chceme pokračovat v tom, co je pro naši školu standardem: individuální přístup k dětem, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce se zákonnými zástupci dětí, pestrá nabídka vzdělávacích činností zaměřená na pohybové aktivity dětí - předplavecká průprava, bruslení v KV Aréně, lyžařská školička, základy tenisu pro děti a mnoho dalšího.

Přejeme všem dětem ve 2. Mateřské škole Karlovy Vary klidný a úspěšný školní rok, chuť poznávat nové věci a hlavně to, aby do školky chodily rády. V neposlední řadě přejeme zákonným zástupcům, aby do „té své“ školky chodili převážně s úsměvem.

Bc. Zdeňka Bečvářová
ředitelka 2. Mateřské školy Karlovy Vary

KDE NÁS NAJDETE

O ŠKOLE

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace vznikla v roce 2005 a jejím zřizovatelem je Statutární město Karlovy Vary. Školu tvoří devět pracovišť – míst poskytovaného vzdělávání.

Organizaci řídí ředitelka školy, ředitelství najdete na adrese Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary. Vedením pracovišť – Krušnohorská, Sedlec, Vilová, Kpt. Jaroše, Truhlářská, Javorová, Mládežnická, Fibichova a Dvořákova, jsou pověřeny zástupkyně ředitelky pro jednotlivé školky.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Všechna pracoviště 2. Mateřské školy mají svoji kuchyň, pouze mateřská škola Dvořákova má pouze výdejnu a jídlo se dováží z naší mateřské školy Kpt. Jaroše.

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Je potřeba se o něj podle toho starat a hýčkat si ho.

Projekt Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla ve školní jídelně podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze SZÚ ve spolupráci s týmem hygieniků.

Projekt se netýká jen jídelny a jejich kuchařů, ale také dětí a pedagogů, kteří se na ozdravění školního stravování podílejí.

Získat certifikát není vůbec jednoduché a ve 2. Mateřské škole Karlovy Vary ho získala jako první mateřská škola Fibichova, která splnila všech 10 požadovaných kritérií, které kontrolovala a hodnotila KHS Karlovy Vary téměř rok a následně SZÚ Praha.

Je to velká motivace pro naše další mateřské školy, které již mají také nakročeno. Na zdraví dětí nám opravdu záleží !
Podívejte se , jak se u nás vaří!

Novinky, akce, události

Informace k projektu OPVVV - Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy

Projekt „Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004962   2. Mateřská škola Karlovy Vary , Krušnohorská 16 příspěvková organizace je sloučeným pracovištěm 9 mateřských škol za řekou Ohře. Při vyhlášení  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na období 2014-2020- Šablony pro MŠ a ZŠ zasedl tým pedagogů a s výzvou se seznámil  a následně [...]