Domovská stránka

­

MODERNÍ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ, ZKUŠENÍ A KVALIFIKOVANÍ UČITELÉ

Vážení rodiče, milé děti,

čas ukrajuje měsíce školního roku a ubíhající dny pomalu přinášejí vánoční atmosféru. Dny se polehoučku zkracují, však našim netrpělivým dětem připadají stále delší.

„Maminko, kdy už začne padat sníh?“

„Paní učitelko, chodí i do školky Mikuláš s čertíkem?“

„Přiletí náš Ježíšek, nezapomene?“

Samozřejmě! Na vánoční oslavy se těší děti i zaměstnanci našich školiček. Přestože je letošní rok poněkud komplikovaný, a z důvodu naplňování vládních opatření zaměřených na prevenci virového onemocnění byly na našich mateřských školách dočasně omezeny některé tradiční aktivity (bruslení, plavání, návštěvy divadla, exkurze), Vánoce nám nic nepokazí!

Pozastavení obvyklých sportovních a společenských aktivit se učitelky 2. Mateřské školy Karlovy Vary snaží vyvážit zařazením komornějších, třídních akcí do dopolední vzdělávací nabídky. Venkovní pohybové aktivity v přírodě, hrátky se sněhem, Mikulášská nadílka, oslavy Vánoc, a vše s tím spojené, k těmto akcím patří. Pravda, letos zřejmě bez spolupráce a bez přítomnosti rodičů ve třídách, pouze v prostředí kmenových tříd dětí.

Cílem výchovy a vzdělávání v našich mateřských školách vždy bylo a bude, zajistit dětem pocit jistoty, důvěry a bezpečí a vytvářet podnětné prostředí, v němž se rozvíjí nejen tělesná zdatnost, rozumové znalosti a praktické dovednosti, ale i morální povědomí dětí. A úcta k národním tradicím, láska k bližnímu, umění obdarovat, dary přijímat a vědomí sounáležitosti s ostatními lidmi (nejen) k nadcházejícímu období jistě patří.

Přeji našim dětem, jejich rodičům i všem zaměstnancům 2. Mateřské školy Karlovy Vary v předvánočním shonu pevné zdraví, pozitivní mysl a hodně důvodů k úsměvu.

Dovolte mi, abych Vám alespoň zprostředkovaně umožnila krátké nahlédnutí do dění v našich mateřských školách.

Bc. Zdeňka Bečvářová
ředitelka 2. Mateřské školy Karlovy Vary

KDE NÁS NAJDETE

O ŠKOLE

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace vznikla v roce 2005 a jejím zřizovatelem je Statutární město Karlovy Vary. Školu tvoří devět pracovišť – míst poskytovaného vzdělávání.

Organizaci řídí ředitelka školy, ředitelství najdete na adrese Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary. Vedením pracovišť – Krušnohorská, Sedlec, Vilová, Kpt. Jaroše, Truhlářská, Javorová, Mládežnická, Fibichova a Dvořákova, jsou pověřeny zástupkyně ředitelky pro jednotlivé školky.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Všechna pracoviště 2. Mateřské školy mají svoji kuchyň, pouze mateřská škola Dvořákova má pouze výdejnu a jídlo se dováží z naší mateřské školy Kpt. Jaroše.

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Je potřeba se o něj podle toho starat a hýčkat si ho.

Projekt Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla ve školní jídelně podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze SZÚ ve spolupráci s týmem hygieniků.

Projekt se netýká jen jídelny a jejich kuchařů, ale také dětí a pedagogů, kteří se na ozdravění školního stravování podílejí.

Získat certifikát není vůbec jednoduché a ve 2. Mateřské škole Karlovy Vary ho získala jako první mateřská škola Fibichova, která splnila všech 10 požadovaných kritérií, které kontrolovala a hodnotila KHS Karlovy Vary téměř rok a následně SZÚ Praha.

Je to velká motivace pro naše další mateřské školy, které již mají také nakročeno. Na zdraví dětí nám opravdu záleží !
Podívejte se , jak se u nás vaří!

Novinky, akce, události

Informace k projektu OPVVV - Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy

Projekt „Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004962   2. Mateřská škola Karlovy Vary , Krušnohorská 16 příspěvková organizace je sloučeným pracovištěm 9 mateřských škol za řekou Ohře. Při vyhlášení  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na období 2014-2020- Šablony pro MŠ a ZŠ zasedl tým pedagogů a s výzvou se seznámil  a následně [...]