Domovská stránka

­

ZÁPISY DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápisy dětí do 2. Mateřské školy Karlovy Vary, Krušnohorská 16 přísp. organizace

proběhnou ve dnech 3.5. – 14.5.2021 včetně

Dokumenty k zápisům jsou ke stažení ve složce dokumenty tohoto webu (ODKAZ - ZDE)

Žádosti je možné doručit příslušným mateřským školám těmito způsoby:

  • Zasláním na korespondenční adresu zvolené školy
  • Elektronicky datovou schránkou
  • Emailem se zaručeným elektronickým podpisem
  • V krajním případě od 10 – 13. 5. 2021 od 13.00 – 15.00 hodin osobně na příslušnou mateřskou školu (při dodržení všech
    předepsaných hygienických opatřeních)
  • Spolu se žádostí o přijetí dítěte je nutno ve všech případěch doložit kopii RODNÉHO LISTU dítěte.

Do 2. Mateřské školy Karlovy Vary lze podat pouze 1 žádost.

Následně budou zákonní zástupci vyrozuměni o přidělení registračního čísla.

Výsledky zápisů budou zveřejněny na webu 2. Mateřské školy Karlovy Vary od 18.6.2021 a dále na určeném místě v budově příslušné mateřské školy.

(aktualizováno 6.4.2021)

2.MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, MODERNÍ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ, ZKUŠENÍ A KVALIFIKOVANÍ UČITELÉ

KDE NÁS NAJDETE

O ŠKOLE

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace vznikla v roce 2005 a jejím zřizovatelem je Statutární město Karlovy Vary. Školu tvoří devět pracovišť – míst poskytovaného vzdělávání.

Organizaci řídí ředitelka školy, ředitelství najdete na adrese Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary. Vedením pracovišť – Krušnohorská, Sedlec, Vilová, Kpt. Jaroše, Truhlářská, Javorová, Mládežnická, Fibichova a Dvořákova, jsou pověřeny zástupkyně ředitelky pro jednotlivé školky.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Všechna pracoviště 2. Mateřské školy mají svoji kuchyň, pouze mateřská škola Dvořákova má pouze výdejnu a jídlo se dováží z naší mateřské školy Kpt. Jaroše.

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Je potřeba se o něj podle toho starat a hýčkat si ho.

Projekt Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla ve školní jídelně podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze SZÚ ve spolupráci s týmem hygieniků.

Projekt se netýká jen jídelny a jejich kuchařů, ale také dětí a pedagogů, kteří se na ozdravění školního stravování podílejí.

Získat certifikát není vůbec jednoduché a ve 2. Mateřské škole Karlovy Vary ho získala jako první mateřská škola Fibichova, která splnila všech 10 požadovaných kritérií, které kontrolovala a hodnotila KHS Karlovy Vary téměř rok a následně SZÚ Praha.

Je to velká motivace pro naše další mateřské školy, které již mají také nakročeno. Na zdraví dětí nám opravdu záleží !
Podívejte se , jak se u nás vaří!

Novinky, akce, události

Informace k projektu OPVVV - Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy

Projekt „Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004962   2. Mateřská škola Karlovy Vary , Krušnohorská 16 příspěvková organizace je sloučeným pracovištěm 9 mateřských škol za řekou Ohře. Při vyhlášení  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na období 2014-2020- Šablony pro MŠ a ZŠ zasedl tým pedagogů a s výzvou se seznámil  a následně [...]