Vážení rodiče, milé děti,

proměnlivé letní měsíce uplynuly jako voda a nový školní rok je opět tady.

Všichni naši zaměstnanci - kvalifikované učitelky, asistentky pedagogů i provozní zaměstnanci věnovali přípravě školního roku 2021/2022 velkou pozornost a pro děti přichystali čisté, motivující a esteticky vyzdobené prostředí. V posledním srpnovém týdnu se u nás připravovalo, uklízelo, zdobilo a hovořilo o tom, co se v uplynulých letech osvědčilo, co mají děti rády a co by se ještě dalo zkvalitnit, obměnit či doplnit. Obsahem diskusí pracovních týmů nebyla pouze účelnost či uspořádání nábytku ve třídách, ale především kvalita a šíře vzdělávací nabídky našich nových Školních vzdělávacích programů. Tyto programy byly vypracovány pedagogickými zaměstnanci jednotlivých pracovišť a jsou spolu se školním řádem zveřejněny v mateřských školách.

K hladkému zahájení nového školního roku přistupovali všichni zaměstnanci zodpovědně. Znají totiž rčení: „Kdo bývá připraven, není zaskočen“. Ačkoli neovlivnitelná situace může ledacos změnit. O tom by letos mohli vyprávět zaměstnanci pracoviště MŠ Fibichova, kteří nastupovali na zaslouženou dovolenou s dobrým pocitem, že mají téměř vše připraveno.  Drobná technická závada přívodní hadičky studené vody však proměnila třídy dětí a provozní místnosti v plavecký bazén…

Tímto bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, kteří se na odstraňování následků havárie vody podíleli. Velké poděkování patří samozřejmě rovněž našemu zřizovateli, Statutárnímu městu Karlovy Vary, který opravy budovy koordinoval a finančně zajišťoval.

Přejeme všem dětem ve 2. Mateřské škole Karlovy Vary klidný a úspěšný školní rok, chuť poznávat nové věci a hlavně to, aby do školky chodili rády. V neposlední řadě přejeme zákonným zástupcům, aby do „té své“ školky chodili převážně s úsměvem.

Bc. Zdeňka Bečvářová

ředitelka 2. Mateřské školy Karlovy Vary