Domovská stránka

­

2. Mateřská škola Karlovy Vary

OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ Z DŮVODU UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zákonní zástupci dětí si mohou termín předání již vyplněné a potvrzené „Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení“ telefonicky domluvit se zástupkyní pracoviště 2. MŠ, kam dítě běžně dochází. Kontakty na jednotlivé zástupkyně jsou uvedeny na našich webových stránkách.

29.3.2020

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL K.VARY od 20.3.2020 do odvolání

(SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ TENTO WEB)

Vedení města Karlovy Vary uzavřelo mateřské školy po analýze klesající návštěvnosti školek, i s přihlédnutím k žádostem rodičů o uzavření a tím i možnosti čerpání ošetřovného. Nadále
je v provozu dětská skupina v objektu MŠ Krymská, která je zřízena na základě nařízení vlády a hejtmana pro děti rodičů pracujících pro policii, záchrannou službu, hasičský záchranný sbor, nemocnici. Město Karlovy Vary umožní návštěvu tohoto zařízení i dětem občanů, kteří pro uvedené složky nepracují, ale nemají jinou možnost, jak zajistit péči o děti. I nadále monitorujeme zájem o umístění dětí a budeme na něj reagovat. Děkujeme všem za pochopení v této složité situaci. 

19.3.2020

ZÁPISY DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápisy dětí na všechna pracoviště 2. Mateřské školy K. Vary, Krušnohorská 16, přísp. org.

SE KONAJÍ

5. 5. 2020 a 6. 5. 2020
od 14:00 do 16:30 hodin

Zákonní zástupci dětí s sebou potřebují:

Rodný list zapisovaného dítěte
Průkaz totožnosti zákonného zástupce
Doklad osvědčující trvalé bydliště dítěte nebo jeho zákonného zástupce

VZHLEDEM K SITUACI BUDOU PODROBNOSTI DOPLŇOVÁNY

29.3.2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2020 V MŠ - ZRUŠEN

29.3.2020

MODERNÍ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ, ZKUŠENÍ A KVALIFIKOVANÍ UČITELÉ

KDE NÁS NAJDETE

O ŠKOLE

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace vznikla v roce 2005 a jejím zřizovatelem je Statutární město Karlovy Vary. Školu tvoří devět pracovišť – míst poskytovaného vzdělávání.

Organizaci řídí ředitelka školy, ředitelství najdete na adrese Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary. Vedením pracovišť – Krušnohorská, Sedlec, Vilová, Kpt. Jaroše, Truhlářská, Javorová, Mládežnická, Fibichova a Dvořákova, jsou pověřeny zástupkyně ředitelky pro jednotlivé školky.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Všechna pracoviště 2. Mateřské školy mají svoji kuchyň, pouze mateřská škola Dvořákova má pouze výdejnu a jídlo se dováží z naší mateřské školy Kpt. Jaroše.

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Je potřeba se o něj podle toho starat a hýčkat si ho.

Projekt Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla ve školní jídelně podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze SZÚ ve spolupráci s týmem hygieniků.

Projekt se netýká jen jídelny a jejich kuchařů, ale také dětí a pedagogů, kteří se na ozdravění školního stravování podílejí.

Získat certifikát není vůbec jednoduché a ve 2. Mateřské škole Karlovy Vary ho získala jako první mateřská škola Fibichova, která splnila všech 10 požadovaných kritérií, které kontrolovala a hodnotila KHS Karlovy Vary téměř rok a následně SZÚ Praha.

Je to velká motivace pro naše další mateřské školy, které již mají také nakročeno. Na zdraví dětí nám opravdu záleží !
Podívejte se , jak se u nás vaří!

Novinky, akce, události

Informace k projektu OPVVV - Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy

Projekt „Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004962   2. Mateřská škola Karlovy Vary , Krušnohorská 16 příspěvková organizace je sloučeným pracovištěm 9 mateřských škol za řekou Ohře. Při vyhlášení  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na období 2014-2020- Šablony pro MŠ a ZŠ zasedl tým pedagogů a s výzvou se seznámil  a následně [...]