Domovská stránka

­

INFORMACE - OŠETŘOVNÉ V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Pro podání žádosti na ošetřovné nepotřebujete potvrzení mateřské školy, MŠ nic nepotvrzuje.

Na stránkách ČSSZ zákonný zástupce dítěte vyplní on-line formuláře:

  • „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“

Žádosti bude systémem přiděleno evidenční číslo. Vyplněnou a Vámi podepsanou žádost vytisknete (3 stránky) a předáte svému zaměstnavateli.

Název školy: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace, IČ: 71237011

Tiskopis naleznete zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU.

Pro děti s povinnou předškolní docházkou (5-6 leté) jsou určeny učební materiály. Materiály naleznete níže ve formátu word.

BŘEZEN MATERIÁLY PRO PŘEDŠKOLÁKY

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ 2. MATEŘSKÉ ŠKOLY KARLOVY VARY

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je od pondělí 1.3.2021 2. Mateřská škola Karlovy Vary UZAVŘENA.

Rozhodnutím hejtmana Karlovarského kraje ze dne 28.2.2021 č. 190/2021 bylo pro vykonávání nezbytné péče o děti zákonných zástupců uvedených v rozhodnutí určeno pracoviště 2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 740/16.

Oba dokumenty naleznete pod tímto oznámením.

rozhodnutí hejtmana č.190/2021

Usneseni_vlády_ceske_republiky_uzavreni_skol

ZASNĚŽENÝ ÚNOR V NAŠICH MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

v únoru se děti našich škol zapojily do soutěže „KARLOVARSKÝ SNĚHULÁK“.
Soutěž vyhlásila primátorka města Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, a na případného vítěze čeká sladké překvapení. Pojďme se radovat společně s dětmi ze sněhové nadílky…

2.MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, MODERNÍ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ, ZKUŠENÍ A KVALIFIKOVANÍ UČITELÉ

KDE NÁS NAJDETE

O ŠKOLE

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace vznikla v roce 2005 a jejím zřizovatelem je Statutární město Karlovy Vary. Školu tvoří devět pracovišť – míst poskytovaného vzdělávání.

Organizaci řídí ředitelka školy, ředitelství najdete na adrese Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary. Vedením pracovišť – Krušnohorská, Sedlec, Vilová, Kpt. Jaroše, Truhlářská, Javorová, Mládežnická, Fibichova a Dvořákova, jsou pověřeny zástupkyně ředitelky pro jednotlivé školky.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Všechna pracoviště 2. Mateřské školy mají svoji kuchyň, pouze mateřská škola Dvořákova má pouze výdejnu a jídlo se dováží z naší mateřské školy Kpt. Jaroše.

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Je potřeba se o něj podle toho starat a hýčkat si ho.

Projekt Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla ve školní jídelně podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze SZÚ ve spolupráci s týmem hygieniků.

Projekt se netýká jen jídelny a jejich kuchařů, ale také dětí a pedagogů, kteří se na ozdravění školního stravování podílejí.

Získat certifikát není vůbec jednoduché a ve 2. Mateřské škole Karlovy Vary ho získala jako první mateřská škola Fibichova, která splnila všech 10 požadovaných kritérií, které kontrolovala a hodnotila KHS Karlovy Vary téměř rok a následně SZÚ Praha.

Je to velká motivace pro naše další mateřské školy, které již mají také nakročeno. Na zdraví dětí nám opravdu záleží !
Podívejte se , jak se u nás vaří!

Novinky, akce, události

Informace k projektu OPVVV - Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy

Projekt „Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004962   2. Mateřská škola Karlovy Vary , Krušnohorská 16 příspěvková organizace je sloučeným pracovištěm 9 mateřských škol za řekou Ohře. Při vyhlášení  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na období 2014-2020- Šablony pro MŠ a ZŠ zasedl tým pedagogů a s výzvou se seznámil  a následně [...]