Domovská stránka

­

2. Mateřská škola Karlovy Vary

OZNÁMENÍ O PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY

Na základě výsledků uskutečněného průzkumu potřeby umístění dětí do 2. Mateřské školy Karlovy Vary v období mezi vánočními svátky bude 2. Mateřská škola K. Vary z organizačních důvodů (v souladu se zněním zákona č. 561/2004Sb., školský zákon) ve dnech:

23.12., 27.12., 30.12. a 31.12.2019
UZAVŘENA

Odůvodnění: žádný ze zákonných zástupců všech dětí zapsaných
do 2. MŠ Karlovy Vary neprojevil potřebu své dítě ve dnech mezi vánočními svátky umístit. Uzavření všech devíti pracovišť
2. Mateřské školy Karlovy Vary ve výše uvedených dnech bylo projednáno se zřizovatelem.

Všechna pracoviště 2. Mateřské školy Karlovy Vary budou opět v provozu od čtvrtka 2.1.2020.

V Karlových Varech dne 31.10.2019

Lenka Fischbachová
statutární zástupkyně ředitelky
2. Mateřské školy Karlovy Vary

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA VE 2. Mateřské škole Karlovy Vary

Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Je potřeba se o něj podle toho starat a hýčkat si ho.

Projekt Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla ve školní jídelně podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze SZÚ ve spolupráci s týmem hygieniků.

Projekt se netýká jen jídelny a jejich kuchařů, ale také dětí a pedagogů, kteří se na ozdravění školního stravování podílejí.

Získat certifikát není vůbec jednoduché a ve 2. Mateřské škole Karlovy Vary ho získala jako první mateřská škola Fibichova, která splnila všech 10 požadovaných kritérií, které kontrolovala a hodnotila KHS Karlovy Vary téměř rok a následně SZÚ Praha.

Je to velká motivace pro naše další mateřské školy, které již mají také nakročeno. Na zdraví dětí nám opravdu záleží !
Podívejte se , jak se u nás vaří!

Novinky, akce, události

Informace k projektu OPVVV - Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy

Projekt „Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004962   2. Mateřská škola Karlovy Vary , Krušnohorská 16 příspěvková organizace je sloučeným pracovištěm 9 mateřských škol za řekou Ohře. Při vyhlášení  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na období 2014-2020- Šablony pro MŠ a ZŠ zasedl tým pedagogů a s výzvou se seznámil  a následně [...]

Moderní a čisté prostředí vedené zkušenými a kvalifikovanými pedagogy

Kde nás najdete ?

Informace o sdružení mateřských školek

Zřizovatelem 2. Mateřské školy Karlovy Vary, Krušnohorská 16, po je Statutární město Karlovy Vary , Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary IČ 002544657.

2. Mateřská škola Karlovy Vary vznikla 1.1.2005 sloučením 8 mateřských škol za řekou Ohře.

V roce 2010 byla k těmto mateřským školám otevřena ještě 9 mateřská škola ve Staré Roli Dvořákově ulici .

Ředitelství 2. Mateřské školy Karlovy Vary je na adrese Krušnohorská 16, 360 05 Karlovy Vary a je totožné s mateřskou školou.

Každé místo poskytovaného vzdělávání má jmenovanou zástupkyní ředitelky, která je pověřena řízením mateřské školy.

Click edit button to change this text.