Novinky hlavní stránka

­

Informace k projektu OPVVV - Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy

Projekt „Moderní vzdělávání učitelek naší mateřské školy“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004962   2. Mateřská škola Karlovy Vary , Krušnohorská 16 příspěvková organizace je sloučeným pracovištěm 9 mateřských škol za řekou Ohře. Při vyhlášení  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na období 2014-2020- Šablony pro MŠ a ZŠ zasedl tým pedagogů a s výzvou se seznámil  a následně [...]

29.12.2017 11:29|

Vánoční prázdniny

2. Mateřská škola bude mít v době vánočních prázdnin uzavřena všechna pracoviště a to od 27.12.2017 do 2.1.2018. Na děti se opět těšíme 3.1.2018.

23.06.2017 11:05|

Soutěž CHCEME ČISTÉ MĚSTO

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16 PO se přihlásila do soutěže CHCEME ČISTÉ MĚSTO, kterou vyhlásilo Statutární město Karlovy Vary. Soutěže se zúčastnily 4 naše mateřské školy. Úkolem byl úklid prostranství v blízkosti mateřské školy a následně prezentace této akce. Z naší 2. Mateřské školy Krušnohorská 16, Karlovy Vary se ve své kategorii umístily: [...]

23.06.2017 11:00|

Návštěva v Lesní školce Svatošky

Děti z mateřské školy Dvořákova navštívily své kamarády v Lesní školce Svatošky, kteří si pro ně připravili zábavný program a plno nových zážitků.

22.11.2016 08:27|

700. výročí narození Karla IV.

Posledním střípkem do mozaiky oslav 700. výročí narození Karla IV. bylo zasazení Stromu Karla IV. – dubu ,v parku u kostela v Rybářích, který zasadilo 150 dětí 2. MŠ Karlovy Vary. Děkujeme za spolupráci Správě lázeňských parků.

22.11.2016 08:25|

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2016/2017

Zápis dětí se uskuteční ve dnech St 16. - Čt 17. 3. 2016 od 14.00–16.30 na všech odloučených pracovištích 2. Mateřské školy Karlovy Vary. Před zápisem budou pro všechny zájemce „Dny otevřených dveří“ na jednotlivých MŠ vždy od 8.00–11.00 a 14.30–16.00 hodin.

15.04.2016 14:44|

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2016/2017

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace / dále jen mateřská škola / na základě § 34 č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů( dále jen školský zákon) a podle metodického pokynu zřizovatele mateřské školy [...]

15.04.2016 14:38|